Aradia 7 weken zwanger / 7 weeks pregnant

Hallo allemaal,
 
Aradia wordt met de dag dikker. Ze slaapt veel en eet nog meer. Het ziet er naar uit dat het een groot nest gaat worden, maar het blijven wel levende wezens dus voor het zelfde geld zijn het er maar 2 Uitgestoken tong.
Ondertussen is ze ook een tikkie grommerig. Iets in de trend van "aan de kant, ik kom er aan en ik heb alle ruimte nodig". Voor de rest gaat alles erg goed en moeten we afwachten tot het zover is. Gelukkig is 8 februari niet meer zover weg Open mond.
 
Aradia is zwart schildpad en vaders is effen zwart dus de kleuren die mogelijk zijn zijn:
Poezen : Zwart en Schildpad
Katers : Zwart en Rood
Aangezien ze waarschijnlijk allebei verdunt dragen is het ook nog mogelijk dat de kittens verdunt zijn en dus:
Poezen : Blauw en Blauw schildpad
Katers : Blauw en Creme
 
Uiteraard blijft het afwachten wat de kleuren precies zijn maar het geeft een idee.
 
Aangezien Aradia poly is kunnen de kittens uiteraad  of poly of non-poly zijn, maar dat blijft ook afwachten. Gelukkig krijg je de kittens niet op bestelling en dus blijft het altijd weer een leuke verassing wat er uit komt.
 
Groetjes,
 
Anneke & Richard

Hello everybody,
 
Aradia is getting bigger by the day. She sleeps a lot and is even eating more. It looks like she is going to have a big litter but they are living creatures so it only could just be 2 Uitgestoken tong.
In the meantime she is a little grumpie. Something like "get out of my way, I need al the space available". For the rest she is doing very well and we have to wait until it’s time. Fortunately February 8th isn’t far away anymore Open mond.
 
Aradia is black tortie and Aswad is solid black zo the colors expected are:
Girls : Black and Tortie
Boys : Black and Red
As they both carry diluted the kittens can also be diluted and then we also expect:
Girls : Blue and Blue tortie
Boys : Blue and Cream
 
Of course you can’t tell the precise colors but you get an idea.
 
Because Aradia is poly the kittens can eithe be poly or non-poly but we will heve to wait and see what Aradia will deliver Uitgestoken tong. Fortunately you can’t order exactly what you want so it remains a pleasant surprise what will be born.
 
Groetjes,
 
Anneke & Richard
 

Kittens Feme 7 wks

Hallo allemaal,
 
De tijd tikt door, de kleintjes zijn alweer 7 weken en we moeten constateren dat poly’s definitief anders zijn dan non-poly’s. We hebben nog nooit zo’n stel bij elkaar gehad. Ze zitten overal op, in, achter, onder en naast. Als je ze in de gaten wilt houden dan denk je ik heb ze alle 5 in de smiezen, maar dan was er al lang weer een of twee ergens anders. De grote krabpaal hebben ze ook al ontdekt. En denk maar niet dat ze bescheiden zijn, ze gaan tot bovenin. Bovendien vinden ze het heerlijk om in je benen te gaan hangen of in je armen (en dan het liefst als je iets met korte mouwen aan hebt). Maar bovenal het is een heerlijk actief stel.
Als ze dan moe zijn dan kunnen ze ook nog wel eens lekker op schoot gaan zitten of bij je op de bank.
 
In de tussentijd zijn ze ook voor de tweede keer ontwormd en de afspraak met de dierenarts voor de eerste enting is ook al gemaakt. Dat duurt dan nog wel 2 weekjes maar ze komt thuis dus beter vroeg inplannen. Het fototoestel maakt overuren, er zijn al meer dan anderhalfduizend (1.500) foto’s gemaakt en ze moeten nog 6 weken Uitgestoken tong.
 
Deze week hebben we geen staatsiepotretten maar we wel een selectie geplaatst in het nieuwste fotoalbum.
Om het af te leren, nog een leuke foto van een echte poly-coon-look. Kijkt Thurayya niet lekker boos Verhit
Thurayya
 
Anneke & Richard

Hi everybody,
 
Time is ticking and the little ones are 7 weeks in the meantime. We have to conclude that poly’s are definitively different then non-poly’s. We never had a bunch like them before. They are all over the place. If you want to keep an eye on them and think I see them all, think again, one or two are already somewhere else in the meantime. They also discovered the big scratch pole. And the kittens are not modest, they go al the way to the top. They also like it to climb in your legs or your arms (especially if you are wearing short sleeves). All in all they are a nice and active bunch.
When they are tired they also like it to sleep on your lap or together with you on the couch.
 
In the meantime they are also treated against worms for the second time and the appointment for the vet is already set. This appointment is over two weeks, but she pays us a visit so it is better to plan early. The digital camera is making overtime, there are already more then one thousand five hundred (1.500) pictures taken and we still have 6 weeks to go Uitgestoken tong.
 
This week no official portret of the little ones but we put a selection in the latest album.
And just for fun one nice picture with a real poly-coon-look. Doesn’t Thurayya look angry Verhit.
Thurayya

Anneke & Richard

Aradia – Kittens verwacht / Kittens expected

Hallo allemaal,
 
 
Er is een wonder geschiedt. Aswad heeft zijn werk gedaan en dus is Aradia zwanger. Ze is in de buurt van 8 februari uitgerekend.
 
Binnenkort meer nieuws.
 
Anneke & Richard

Hello everybody,
 
A miracle happened. Aswad did his thing and now Aradia is pregnant. We expect the kittens around the 8th of February.
 
More news will follow soon.
 
Anneke & Richard

 Foto zonder titelFoto zonder titel

Kittens update 6 wks

Hallo allemaal,
 
Er is al weer een week verstreken. Het gaat erg goed met de kittens en ze groeien lekker en in de tussentijd hebben we ze ook al voor de eerste keer hun ontwormpasta gehad (Banminth) en ooohhhh wat vonden ze dat lekker Tongue out. We laten ze tegenwoordig ook wat vaker "buiten" spelen. Ze mogen dan 30-45 minuten rondrennen. Na die tijd zijn ze lekker moe en moeten ze slapen. Eten doen ze ook goed. Er is weinig wat er niet ingaat, maar ze hebben wel zo hun voorkeuren.
 
 
Anneke & Richard
 

Hi everybody,

 
Again one week already passed. The kittens are doing very well and are growing good. In the meantime they had their first worm treatment (Banminth) and oh oh .. they really liked it Tongue out. We also let them play "ouside" more these days. The can run around for 30-45 minutes. After that they are very tired and have to go and sleep. They are also eating like the best, there isn’t much what they don’t like but they all have their preferences.
 
 
Anneke & Richard
 
 
 

Kitten update 5 weeks

Hallo allemaal,
 
 
De kittens zijn inmiddels al weer 5 weken oud en ze groeien goed. Moeders is tegenwoordig regelmatig even stappen, maar dat is voor de kittens geen probleem. Ze eten namelijk zelf en melk is alleen nog maar voor de lekker. Verder denkt ze waarschijnlijk "Anneke & Richard letten wel op" en daar heeft ze ook nog gelijk in Tongue out.
 
We laten de kittens sinds gisteren ook wat meer ruimte. Ze hoeven niet meer de hele dag in de kooi. En daar maken ze voorzichtig gebruik van. Ze verkennen al een groot deel van de woonkamer. De dapperste van het stel is wel Thurayya, gevolgd door Layla en Subhi. Noor blijft nog wat dichter bij de kooi en Sariya is een echte kater, liever lui dan moe Wink. Maar dat komt snel genoeg, als ze een keer doorhebben dat er nog een grote wereld is zijn ze natuurlijk niet meer te houden. Dat merk je duidelijk bij het ochtendritueel. Als de kooi na de nacht opengaat stormen 5 kittens naar buiten, sommige stormen direct op het eten af en andere kittens hebben weer andere prioriteiten.
 
Het is tegenwoordig dus aanzienlijk ingewikkelder om de kittens voor de webcam te krijgen, ze zitten namelijk overal Open-mouthed.
 
Groetjes,
 
Anneke & Richard

Hello everybody,
 
 
The kittens are already 5 weeks and are growing well. Mother is walking around more these days but that is no problems for the kittens. They are eating by themselves and milk is only because they like to be close to mom. And Feme probably thinks "Anneke and Richard will pay attention" and she is right about that Tongue out.
 
We give the kittens some more freedom now. They do not have to be in the cage all day and carefully they start using that freedom. They start exploring the livingroom. The bravest of the kittens is Thurayya followed by Layla and Subhi. Noor stays a little closer to home and Sariya is a male, he is rather lazy Wink. But that will change fast enough. If they notice that there is a big world there is no stopping them. We start noticing that already at the morning rituals. If the cage opens up after the night 5 kittens come storming out. Some run towards the food, others have other priorities.
 
These days it will be harder to get the kittens in front of the webcam, they are all over the place.  Open-mouthed.
 
Regards
 
Anneke & Richard