Een nog spannender weekend / An even more exciting week-end

Hallo allemaal,
 
Dit weekend is een erg spannend weekend, Aradia is namelijk uitgeteld en we zitten nu dus te wachten tot het zover is. Op het moment is ze nog erg rustig, maar ja dat kan natuurlijk zo wijzigen. ‘s-Nacht gaat ze al mee naar boven en dat vindt ze eigenlijk allemaal best, lekker rustig voor haar zo boven op de bevallingskamer. Ze is wel erg dik en af en toe kun je de kittens gewoon zien bewegen terwijl ze ligt te slapen.
 
Met de kittens van Feme gaat het ook erg goed. Als we ze rond laten rennen dan zijn ze overal waar ze mogen komen en uiteraard ook waar ze niet mogen komen Open mond. Het is een uitermate boeiende wereld vinden ze zelf. Moeders is wat sleperig op het moment. Ze loopt regelmatig met een stuk speelgoed rond en brengt dat dan bij de kittens die vervolgens denken "wat moeten wij daar mee". Maar goed, ze rennen dus de hele tijd rond en om ze te laten rusten moeten we ze zelfs af en toe in de kooi doen zodat ze nog een keertje slapen.
 
Zoals gezegd, nu is het wachten op Aradia en zodar het zover is en de drukte het toelaat zullen we dat uiteraard hier melden Verhit.
 
Groeten,
 
Anneke & Richard

Hi everybody,
 
It is a very exciting week-end this week-end because its time for Aradia to give birth to her babies. So we are sitting around waiting until she thinks it’s time. At the moment she is still very relaxed, but that can change every minute. At night she is going upstairs with us and she thinks it’s very relaxed up there in the nursery. She is very pregnant and from time to time you can see the kittens move while she is sleeping.
 
Feme’s kittens are doing very well. If we let them running around the kittens are everywhere where they are allowed to go and of course alse where the are not allowed to go Open mond. The kittens find it a very interesting world. Feme is in her "dragging" period. From time to time she takes a toy and drags it to the kittens who then think "what should we do with that". So they are running around all the time so we have to put them in there kittencage from time to time so they can get some sleep.
 
As already told, the waiting until Aradia is ready. As soon as we find some time after the birth we will put a note uphere to report what happened Verhit.
 
Regards,
 
Anneke & Richard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s