Week 6 and the world is getting bigger

Hi everybody,
 
Its time again for an update.
We are now 6 weeks old and we are getting a hand full. That is as you can understand also very understandable. We are already big.
 
To start of with. We do like to explore the world. We go everywhere in the house. In the living room we know al the sports to hide and attack other cats and in the kitchen we know where to find food. In the glass attachment we also know where to find the litter box and that you can look into the next space we want to go. That space is called the garden and again there is such a stupid door blocking the path. But as always, we will concur that obstacle. Sometimes we can see the other cats running outside and I can tell you that is very motivating. That most likely means that next time we can tell you of our outdoor adventures.
 
Eating is a completely different thing these days. As I already said, we are big cats now and therefore we do not want to eat baby food anymore. Every time Anneke or Richard brought us baby food we ran towards moms dinner or even better the dinner of all the other cats and you can imagine that tastes a lot better. They have things like Felina Porta which tastes very very well. Also the BiBi which is in the kitchen from time to time is something we like. Apparently we are the first kittens in this house who will eat this food. Strange do you not think so. Fortunately Anneke & Richard are learning fast, so we do not get any baby food anymore.
 
We are also very good in playing. The bigger the toys the better. Fleur even had a try at the biggest toy in the house , which is a giant wheel were you have to walk in. I think its to tiring, but Fleur likes it anyway.
 
Oh by the way, we were almost very famous film stars. During the week there was a lady who called if we wanted to play in a movie. It was supposed to be for some food. Well like I said, almost as later in the week we got a telephone call again that the food producers wanted to do the movie with Birmans. Can you imagine that, what a stupid idea of these people. And guess what, we will never never eat that food in our whole life.
 
Oh, I almost forgot to mention that last weekend we got some kind of pill in our mouth. It is supposed to work against worms, which we do not have of course. It tasted very bad, but we found a nice punishment. We are climbing in Anneke’s & Richards legs. And they are not wearing jeans, because that is to hot Hot smile.
We are good aren’t we.
 
So its time to go now, you will see me again next week.
 
TukTuk

 Hallo allemaal,
 

Het is weer tijd voor een update.

We zijn nu 6 weken oud en in de tussentijd zijn we een handvol. Dat is zoals jullie begrijpen ook logisch, we zijn al groot.

 

Om te starten. We houden ervan om de wereld te verkennen. We komen overal in het huis. In de woonkamer weten we alle plekjes te vinden om ons te verstoppen en om de andere katten aan te vallen. In de keuken weten we ondertussen het eten te vinden en in die glazen aanbouw weten we de kattenbak ook al te vinden en daar kunnen we ook naar de volgende ruimte kijken. Daar is iets dat zich “de tuin” noemt. Daar willen we uiteraard nu ook naar toe, maar daar zit weer zo’n deur tussen. Die hindernis overwinnen we echter ook wel weer. We zien daar soms ook de andere katten buiten lopen en dat is erg motiverend, dus waarschijnlijk kunnen jullie volgende week onze buitenavonturen lezen.

 

Eten is compleet anders tegenwoordig. Zoals ik al gezegd had zijn we nu grote katten en dus willen we uiteraard geen baby voeding meer eten. Iedere keer afgelopen week als Anneke & Richard ons baby eten voorschotelden renden we naar moeders eten of nog beter het eten van de andere katten in de keuken. Zoals jullie begrijpen smaakt dat uiteraard een stuk beter. Ze hebben daar allemaal lekkere dingen zoals bijvoorbeeld Felina Porta. Ook Bibi worst kunnen we eten in de keuken en ogenschijnlijk zijn wij de eerste kittens in dit huis. Gelukkig leren Anneke & Richard snel en krijgen we geen baby eten meer.

 

We zijn ook erg goed in spelen. Hoe groter de speeltjes hoe beter. Fleur heeft zelfs met het allergrootste speeltje in huis. Dat is een gigantisch wiel waar je in moet lopen. Ik denk dat dat veel te vermoeiend , maar Fleur vind het toch leuk.

 

Oh overigens waren we bijna wereldberoemde filmsterren. Afgelopen week belde er een dame die vroeg of we in een film wilden spelen. Het was bedoeld voor een bepaald kattenvoer. Maar zoals ik al zij, bijna want later in de week werden we weer gebeld met de mededeling dat de fabrikant verder wilde met birmanen. Kunnen jullie je dat voorstellen. En raad eens, we gaan dat eten van ons leven niet eten.

 

Oh, Ik was bijna vergeten te zeggen dat we afgelopen weekend in een keer een pil in onze mond gestopt kregen. Dat was schijnbaar tegen wormen, alsof we die hebben. Het was wel erg vies, maar we hebben een goede straf gevonden. We klimmen nu in de benen van Anneke & Richard en ze dragen geen jeans, want daarvoor is het te warm Smile with tongue out.

We zijn wel erg goed niet?

 

Zo nu is het weer tijd om te gaan en jullie zien me volgende week weer.

 

TukTuk

 

 

Week 5 from a recovered TukTuk

Hi there,
 
In the meantime we are already 5 weeks old.
It has been a reasonably relaxed week. In the beginning we were still recovering from our illness due to the heat and mom’s milk. Now we are all ok again.
Luckily it is also less hot now, so we feel like playing a lot more.
We already trained Anneke & Richard very well. One of us starts screaming and like a miracle our door opens. we then can run around.
The room divider also disappeared. That thing was of no use anyway because we new how to get passed it. So we are now able to get into the kitchen and Fleur discovered that you can also get food there in the evening. All our aunties are there then and you just have to stick your head in between and fill up.
The other possibility is when we do not feel like running into the kitchen and food is not coming fast enough to start screaming again. That trick also works then as the food bowl is appearing within seconds then.
 
We also saw that there is an extension to the kitchen with a big door, well that will take us a couple of days to figure out how to get there. and beyond that, well there is the garden and there we want to go (at least when the sun is shining, we do not like water).
 
Yesterday we had visitors by the way. Thea came to visit Harvey and see if they liked eachother. And guess what. When Harvey is old enough he gets to live with here. I think that will be a lot of fun between the two of them.
 
So now I have to go to bed again. Aunt Pucca is babysitting and she is always a lot of fun to play with, although she is a bit protective when we climb up a scratch tree or even go up the couch.
 
So I will see you next week again and keep your eyes open for our pictures later today.
 
Big paw,
  
TukTuk.

Hallo allemaal,

 

Intussen zijn we alweer 5 weekjes oud.

Het was een redelijk rustige week. In het begin van de week waren we nog herstellende van onze ziekte veroorzaakt door de hitte en vanwege moeders melk. Maar nu zijn we allemaal weer in orde. Gelukkig is het ook een stuk minder heet. Daardoor hebben we uiteraard ook meer zin om te spelen.

We hebben Anneke & Richard ook al heel goed getraind. Een van ons begint te schreeuwen en als door een wonder gaat de deur open en kunnen we rondrennen.

Het kamerscherm is in de tussentijd ook al verdwenen. Dat ding had eigenlijk ook helemaal geen zin omdat we al wisten hoe we er langs moesten komen. Dus nu kennen we tot in de keuken komen en Fleur heeft ontdekt dat je daar ’s-Avonds ook kunt eten. Al onze tantes eten daar dan en je hoeft alleen maar je hoofd ertussen te steken en in te laden.

Een andere mogelijkheid is, als we geen zin hebben om de keuken in te lopen, om het maar op een schreeuwen te zetten. Dit trucje werkt dan namelijk ook en binnen een paar tellen staat er een bord met eten.

 

We hebben ook gezien dat er aan de keuken nog een ruimte zit, maar daar zit een deur voor. Dat zal wel een paar dagen kosten om uit te zoeken hoe we daar langs moeten komen. En achter die uitbouw ligt de tuin en daar willen we natuurlijk heen (als de zon schijnt natuurlijk want we houden niet van water).

  

Gisteren hadden we trouwens ook visite. Thea kwam langs om Harvey te bezoeken en om te kijken of ze elkaar leuk zouden vinden. En drie keer raden, als Harvey oud genoeg is gaat hij bij Thea wonen. Ik denk dat die twee een boel lol gaan beleven.

 

Zo, nu moet ik weer naar bed. Tante Pucca moet babysitten en je kunt altijd leuk met haar spelen. Ze is echter wel erg beschermend als we weer eens in de krabpaal klimmen of zelfs op de bank.

 

Ik zie jullie volgende week weer en vanmiddag komen er weer nieuwe foto’s dus goed oppassen zodat jullie die niet missen.

 

Grote poot,

 

TukTuk.

 

Week 4 by TukTuk

Hi to all of my fans,
 
It is time for another TukTuk story.
It was a very eventful week this week. A lot of things happened, both good and not so good.
 
At the beginning of the week things were reasonably calm. We were mostly eating and sleeping because of the temperatures. Boy it was hot.
As a result we were very tired and also mom was very tired.
Because we all are eating porridge, some other things were also happening. On Monday Savanna had to go on the litter box for a very big P…
In this case she was the first of us. (of course I am normally the fist in everything Hot smile)
The smell, you do not want to know how disgusting that smelled. Bah Bah Bah.
Later that week on Wednesday Amarula beat me with eating dry food. He started eating Porta F21.
 
Because it was warm and because mom’s milk was not very tasty I became a bit ill on Thursday. I just wanted to sleep and nothing more.
But Anneke & Richard decided different. At 8.30 in the morning I was picked up and put in some kind of strange green thing. It was all closed so I could not see anything either.
After a couple of minutes a strange sound appeared and we started to move very fast. I started screaming, just to let Anneke & Richard know that I was in the green thing. Well that helped a little because a flap was removed and I could see Anneke.
After about 15  minutes we stopped and they walked into some kind of building I have never been before. A bit later I was taken out of my green thing and put on a table.  2 ladies started feeling me and touching me everywhere with a big thing with a cable attached to it. That cable ended in the ears of 1 of the ladies. Humans are extremely weird I think.
After that they got a big thing and put it ….. in my behind and then called a number. Apparently that was my temperature and that was ok.
But the misery was not over yet. After this exercise they put a big sharp thing in me. And said, well Tukulu needs some fluids. The only positive thing about this is that I began feeling better. Apparently I also got some medicine.
Luckily we went home after that and I could sleep. Arriving at home they put me between my brothers and sisters again and I slept a lot that day.
All of this made me feel a lot better and in the evening I was ok again, although I still get some kind of strange stuff in my mouth three times a day, which they call Prokolin.
 
The next day Harvey was not well and had to do all the same stuff, but he is also better now. Luckily for them, the other three did not get ill.
 
As we are very big now we are allowed to run outside our cage. That is very nice, because there is a lot more place to play and hide and jump on the big cats.
We are also very good in playing soccer, so we do that a lot too
 
and of course eating. It has a different flavour now. A bit fishy, but I like that Smile with tongue out.
 
So I have to go now and prepare for the foto-shoot later today.
 
Stay tuned and see you around,
 
TukTuk.

Hallo alle fans van mij.
 

Het is weer tijd voor een TukTuk verhaal.

Het was weer een drukke week deze week. Er gebeurden een boel dingen, zowel goede als minder goede.

 

In het begin van de week was het nog relatief rustig. We besteedden het grootste deel van onze tijd met eten en slapen vanwege de hoge temperaturen. Tjonge wat was het heet. Als gevolg daarvan waren wij moe en ook mam was erg moe.

Omdat we allemaal pap eten, gebeuren er ook in een keer andere dingen. Op maandag moest Savanna in een keer op de bak voor een hele grote p….

In dit geval was zij dus de eerste (natuurlijk ben ik eigenlijk altijd de eerste met alles Hot smile)

De reuk, dat wil je niet weten hoe verschrikkelijk dat stonk. Bah Bah Bah.

Later in de week op woensdag was Amarula eerder dan ik zelf met het eten van brokjes. Hij begon de Porta F21 te eten.

 

Omdat het zo warm was en omdat mams melk niet erg lekker was werd ik een beetje ziek op donderdag. Ik wilde alleen maar slapen.

Maar Anneke & Richard besloten anders. Om 8.30 in de morgen werd ik opgepakt en in een vreemd groen ding gezet. Dat ding was helemaal dicht, dus ik kon ook nog eens een keer niets zien.

Na een paar minuten hoorde ik een vreemd geluid en begonnen we in een keer snel te bewegen. Ik begon te schreeuwen om Anneke & Richard te laten weten dat ik dat groene ding zat. Nou dat hielp, in een keer ging er een flap open en kon ik Anneke zien.

Na zo’n 15 minuten stopten we en gingen we het een of andere gebouw binnen waar ik nog niet eerder geweest was. Een beetje later werd ik weer uit mijn groene ding gehaald en op een tafel gezet.  2 dames begonnen me te bevoelen and overal aangeraakt door een groot ding met een kabel eraan bevestigd. Die kabel eindigde vervolgens weer in de oren van een van die dames. Vreemde wezens die mensen.

Daarna pakten ze een groot ding en stopten dat in mijn ….. achterwerk en riepen een getal. Schijnbaar was dat mijn temperatuur en die was goed.

Maar de ellende was nog niet voorbij. Na deze oefening staken ze een groot scherp ding in mij en zeiden, Tukulu heeft vocht nodig. Het enige positieve daaraan was dat ik mij iets beter voelde. Ik kreeg ook nog wat medicijnen.

Gelukkig gingen we daarna weernaar huis. Thuis aangekomen werd ik weer bij mijn broers en zusters gezet en heb ik veel geslapen die dag.

Dit alles zorgde ervoor dat ik mij veel beter voelde, alleen krijg ik nog wel 3 keer per dag het een of andere goedje in mijn mond gestopt dat ze Prokolin noemen.

 

De volgende dag was Harvey niet lekker en hij moest hetzelfde ondergaan als ik, maar hij voelt zich nu ook beter. De andere drie zijn gelukkig niet ziek geworden.

 

Omdat we nu erg groot zijn mogen we ook vaker uit de kooi. Dat is heel goed, we hebben dan meer ruimte om te spelen en om ons te verstoppen of om de grote katten lastig te vallen.

We kunnen overigens ook goed voetballen, dus dat doen we ook veel.

En natuurlijk eten. Dat heeft een andere smaak nu, een beetje visserig maar dat vind ik wel lekker .

 

Zo, nu moet ik weer gaan om me voor te bereiden op een foto-shoot later vandaag.

 

Ik zie jullie hier volgende week weer terug,

 

TukTuk.

Another week. We are 3 weeks old now

Hi everyone.
 
Again another week has passed and we had a lot to do this week.
 
At the beginning of the week we were still living upstairs. Unfortunately it was getting very hot and that is not so nice.
To make it a little cooler Anneke & Richard bought a cooling mat and that worked realy well.
 
On Tuesday Anneke & Richard thought it was time to eat something different. They made some kind of stuff which we were supposed to eat.
It looked like nothing but at the end the taste was not so bad. Mama Rumba was also very happy with that stuff because that meant that we did not have to bite here that much. That again is happening because we have teeth now and they are really sharp.
 
On wednesday we decided to explore the world. We simply climbed out of our box. For us that is really exciting, for the watchers on the webcam it is getting a little boring then.
Unfortunately every time when Anneke or Richard came to visit us or came to give us our porridge we ended up sitting in our box again. We were protesting of course, but that did not really help.
 
On Friday evening we heard a lot of noise, but that noise was not in our room so we did not know what it was. At the moment we do have an idea what it was, because on Saturday a lot of thing happened.
First of all there was again a lot of noise. After that Richard came in the room to take away all the webcams. Anneke took all kind of other stuff and we still did not know what was happening. A little bit later they came up again and we were all taken out of our box and everything became dark. A minute later it was light again and we were in some kind of big cage. Apparently we have our new apartment we requested.
We also got a lot of visitors, all kind of aunts and nieces came by and even dad came by to have a look.
Some time later some big strange creatures were looking in our cage. I think that must have been dogs. They are terribly big and have also very big noses.
Obviously I am realy realy unafraid.
 
In the evening there was again. Anneke & Richard said it was a thunderstorm. Because we already did a lot today we decided to go to sleep in our big new bed.
And now it is Sunday and with a little bit of luck there will be new pictures later on.
 
So I go do some stuff now and will see you again next week.
 
TukTuk

Hallo allemaal,
 
Er is weer een week voorbij en we hadden veel te doen deze week.
 
In het begin van de week waren we nog steeds boven. Ongelukkigerwijs werd het heel erg warm in de kittenkamer.
Om het een beetje koeler te maken hebben Anneke & Richard een koelmat gekocht en dat functioneerde heel erg goed.
 
Dinsdag vonden Anneke & Richard dat het tijd was om wat anders te eten. Ze maakten het een of andere goedje dat wij dus geacht werden op te eten.
Het spul zag er niet uit, maar gelukkig viel de smaak nog wel mee. Mama Rumba was ook blij met dat spul omdat dat betekent dat we minder bijten. Dat bijten komt omdat we nu tanden hebben en die zij erg scherp.
 
Op woensdag besloten we dat het tijd was om de wereld te verkennen. We klommen simpelweg uit onze kist. Voor ons was dat uiteraard erg leuk, maar voor de kijkers op de webcam werd het wat saai.
Jammer genoeg, iedere keer als Anneke of Richard in de kamer kwamen of ons onze pap kwamen geven eindigden we weer in onze kist. Uiteraard onder hevig protest, echter dat hielp niks.
 
Vrijdag avond was er in een keer een hele boel lawaai. We konden er maar niet achter komen wat dat was omdat het niet in onze kamer gebeurde. Nu weten we waarschijnlijk wat het was omdat er op zaterdag in een keer van alles gebeurde.
Om te beginnen was er weer een boel lawaai. Na dat lawaai kwam Richard de kamer binnen en nam alle webcams mee. Anneke nam allerlei andere spulletjes mee, maar we wisten nog steeds niet wat er gebeurde. Iets later kwamen ze weer naar boven en werden we uit onze mand gehaald en toen werd het in een keer donker. Een minuutje later werd het weer licht en zaten we in een grote kooi. Ogenschijnlijk hebben we ons nieuwe appartement gekregen dat we gevraagd hebben.
Ook kwamen er allerlei tantes en nichtjes op visite en zelfs pap kwam langs om even te kijken.
Enige tijd later stonden er in enen een paar vreemde wezens in de kooi te kijken. Ik denk dat dat honden moeten zijn. Ze zijn verschrikkelijk groot en hebben ook van die grote neuzen.
Natuurlijk was ik heeeeelemaal niet bang.
 
In de avond was er weer heel veel lawaai. Anneke & Richard vertelden dat dat onweer was. Omdat we al heel veel gedaan hadden die dag besloten we maar te gaan slapen.
En nu is het zondag. Als het goed is komen er weer nieuwe foto’s vandaag.
 
Zo, nu heb ik nog een boel dingen te doen, dus tot volgende week.
 
TukTuk

Today is the big move

Hello all of you out there,
 
I heard a big rumour and normally I am not into rumours, but this one I have to share….
 
Today is apparently the day of the big move. Yesterday there was a lot of noise in the house and we were already wondering what that was but today mom told us.
 
We go to a new and bigger place. The big kitten cage was set up and later today we  are going to move.
Mom says it is also much cooler there and there are all kind of new friends to play with.
 
So stay tuned and I will keep you informed.
 
TukTuk

Hallo allemaal,
 
Ik heb een gerucht gehoord en normaal ben ik niet zo op geruchten, maar deze moest ik toch delen.
 
Vandaag is schijnbaar de verhuisdag. Gisteren was er al een boel lawaai in huis waarbij we ons al afvroegen wat dat was en vandaag heeft mam het gezegd.
 
We gaan naar een nieuwe, veel grotere plek. de grote kittenkooi is opgezet en later vandaag gaan we dus verhuizen.
Mam zegt dat het daar veel koeler is en dat er ook veel nieuwe vriendjes zijn om mee te spelen..
 
Dus check nog een keer vandaag en dan hou ik jullie op de hoogte.
 
TukTuk.
 

Two weeks old / twee weken oud.

Hi everybody,
 
The week  has passed and it passed very quick. We had to sleep a lot this week. Unfortunately it is exteremly hot in Almere. In our sleepingplace it was sometimes over 31 C.
As you can imagine that temperature is to high to run around.
 
The fun starts when it gets darker in our house Hot smile. It gets cooler then (although not a lot). We can play a little bit. We also like to make a lot of noice then.
When Anneke & Richard go to bed in the evening Mamma Rumba thinks it is ok to go into town. She like to go to the livingroom then and eat and sleep a little bit. For us that is fine as Anneke & Richard can babysit Open-mouthed smile.
Today apparently a cooling mat was purchased. When that thing is ready it can go in our basket to make it a bit cooler for us.
 
But we were also very lucky this week. Our eyes opened up and now we can see. And that opens up a whole new world. We can find mommy now much more easy.  Another thing that helps a lot is that our basket gets smaller every day, or are we getting bigger???
 
Because it is weekend, Richard made pictures again. Anneke & Richard bought a little basket on the Africa Festival, but forgot that we are already to big and also that the material is much to hard for our behind. You can see on the pictures that it did not really work out as they intended Surprised smile. In the meantime I think we are already famous, but we do not get paid for it unfortunately Wink.
 
So I have to go now as I have a lot to do. We have to prepare for some sleep.
 
See you next week,
 
TukTuk.

Hallo allemaal,
 
Ja ja ik heb ook nederlands geleerd in de tussentijd.
 
De week is weer voorbij en hij ging erg snel dit keer. We hebben namelijk erg veel geslapen deze week omdat het erg warm was. Soms was het over de 31 graden en dat is erg warm. Jullie kunnen je dus ook wel voorstellen dat het te warm was om rond te rennen en te spelen.
 
De lol begint pas als het donkerder wordt in ons huis Hot smile. Het wordt dan koeler (alhoewel niet erg veel). We kunnen dan een beetje spelen. En als we spelen zijn we bij voorkeur ook lekker lawaaiig.
Als Anneke & Richard in de avond naar bed gaan denkt Mamma Rumba dat het tijd is om even de "stad" in te gaan. Ze gaat dan graag naar de woonkamer om wat te eten en ook om even te slapen. Wij vinden dat geen probleem omdat Anneke & Richard kunnen babysitten Open-mouthed smile.
Vandaag hebben ze overigens ook een koelmat gekocht. Zodra dat ding klaar is kan het in onze mand om wat verkoeling te geven.
 
Maar we hadden ook wat geluk deze week. Onze ogen gingen open en dus kunnen we ook zien. Daardoor gaat er een hele nieuwe wereld open. We kunnen mams ook makkelijker vinden nu. Iets anders dat nogal helpt is dat de mand steeds kleiner lijkt te worden, of worden wij steeds groter ???
 
Omdat het weekend is heeft Richard weer foto’s gemaakt. Anneke & Richard hebben een mandje gekocht op het Afrika Festival, maar zijn vergeten dat we al groot zijn. Tevens is het materiaal nogal hard voor onze billen. Op de foto’s kunnen jullie zien dat niet alles is gegaan zoals de bedoeling was. Surprised smile. In de tussentijd zijn we denk ik al wel beroemd, maar we krijgen nog steeds niks betaald Wink.
 
Nu moet ik weer gaan, want we hebben nog veel te doen. We moeten ons voorbereiden op ons slaapje.
 
Ik zie jullie volgende week weer.
 
TukTuk.

Savanna
 
Tukulu
 
Amarula
 
Fleur
 
Harvest