Kittens are all at their new houses

Hi everyone,

 
One last posting about the kittens of Rumba. All kittens are now at their new adresses and doing very well.
 
The first one that left was Vaskebjorns Autumn Harvest and has gone to Thea.

 
In the afternoon Vaskebjorns Amarula moved to Melanie.
 
The last one moved to the family Wout and that would be Vaskebjorns Tukulu
 
 
If we receive new picturese we will share them with you.
 
 
Anneke & Richard
 
 

Week 12

Hello everybody,

It is time again for our story and it will also be the last one. We are 12 weeks old now and next week we will move to our new houses.

This week was a reasonably quiet one. We did a lot of playing and chasing this week. We only had to stay inside the house, because somehow we ran into a virus. Luckily that is all over now and we are all completely happy and healthy.

Also our doctor confirmed that. Last Friday we all had to go on a car trip to the doctor. After we arrived we only had to wait a very short while. Then Mieke (that is the name of the doctor) thoroughly examined us and said we are all healthy and ready to get the second series of injections. That was not so funny, but it even got worse. She picked up something with an enormous needle and stuck that into us. After that she got some kind of machine that says beep. Apparently they put some kind of chip in to us. If we then get lost in the future we can be returned in no time.

Luckily this only took a couple of minutes. We then drove home again and when we arrived home we got something nice to eat. You know travelling makes us hungry.

I have to keep it short today, we still have to pack our suitcases and we have a lot of stuff to pack.

Maybe we talk to each other somewhere in the future.

Greetings,

TukTuk.

Hallo allemaal,

Het is weer tijd voor ons verhaaltje en dit al ook de laatste zijn. We zijn 12 weekjes oud nu en volgende week verhuizen we naar onze nieuwe huizen.

Deze week was het wel een rustige week. We hebben veel gespeeld, maar we moesten wel binnen blijven omdat we op de een of andere manier een virusje opgelopen hadden. Dat is gelukkig wel over nu en dus zijn we allemaal weer helemaal happy en gezond.

De dokter heft dat ook bevestigd. Vorige vrijdag moesten we weer op rijs naar de dokter. Nadat we aangekomen waren hoefden we maar even te wachten. Daarna heeft Mieke (zo heet de dokter) ons uitgebreid onderzocht en gezegd dat we helemaal gezond waren en dat we onze tweede enting konden krijgen. Dat was helemaal niet leuk, maar het werd nog erger. Ze pakte een ding met een hele grote naald en stak dat in ons. Daarna pakte zee en soort apparaat dat piep deed. Ogenschijnlijk hebben ze en soort van chip in ons gestopt. Als we nu zoek raken in de toekomst kunnen we zo weer teruggebracht worden.

Gelukkig duurde dit allemaal maar een paar minuten, waarna we weer naar huis gereden zijn. Nadat we aankwamen kregen we weer wat lekkers te eten. Reizen maakt hongerig.

Ik moet het vandaag kort houden, we moeten nog onze koffers pakken en we hebben een boel spullen om te pakken.

Misschien spreken we ons in de toekomst nog.

Groetjes,

TukTuk

 
 

Week 10 & 11

Hello everyone,

 

It took a long time for me this time to write an update about our adventures.

 

Last week Anneke & Richard went out for a dinner, so I was ready to write an update. When the two of them are not in the house I have a lot of time to think and write. But guess what. There was a very loud bang and suddenly it was pitch dark. It was also very silent, no noise whatsoever. A bit spooky I would say. Of course the five of us were totally not scared.

What happened was that the lightning hit our house or at least very close. Fortunately for us it happened only once. But of course we could not be bothered so we simply continued playing as you can imagine. It turned out later that we hat some real damage. We overheard Anneke & Richard when they said that one TV, the internet modem, the router, the (induction) cooker, the telephone, 1 webcam, the media box and a couple of led lights were “fried”. Most of the things are repaired now or replaced, except for the phone which is a shame because we can now not phone our new staff. As the title also mentions we are already 11 weeks old and that means that in two weeks we get to go to our new homes. Harvey moves to Thea in Houten which is close to Utrecht. I myself stay in Almere with the Wout family and also Amarula stays in Almere. He found a nice lady with the name Melanie and she also lives in Almere. Fleur most likely stays with Anneke & Richard as they think she might get very nice babies in the future and did not find a suitable breeder and Savanna stays also with Anneke & Richard because she is a bit ill.

In the meantime we are already very big. That is because we eat a lot and also because we love to sleep a lot. It is almost a perfect live this way. Eat, sleep and play and that over and over again.

Unfortunately it was not very good weather last week so we were not allowed to play outside, which I think is stupid, as if a couple raindrops can stop us. But the door was to heavy so we could not push it aside. But finally today is a nice day and also tomorrow. So now we can play outside in the garden again. And because the summer is over, the leaves are falling and now we can chase leaves which is a lot of fun.

So now I have to go again, chase some more leaves and when I am tired I go to bed.

 

TukTuk.

Hallo allemaal,

 

Deze keer duurde de update van onze avonturen iets langer dan normaal.

 

Afgelopen week waren Anneke & Richard uit eten, dus alle tijd voor mij om weer een stukje te schrijven. Als die twee niet in huis zijn kan ik namelijk rustig nadenken en schrijven.  Maar raad eens. In een keer was het aarde donker. Het was ook erg stil. Een beetje spookachtig in zijn geheel. Natuurlijk waren wij vijven helemaal niet bang.

Wat er gebeurde was dat de bliksem in ons huis sloeg, of op zijn minst erg dicht bij. Gelukkig was dat wel iets eenmalig dus konden we gewoon doorgaan met spelen zoals jullie je wel voor kunnen stellen. Dat is namelijk  veel belangrijker. Later bleek dat er nogal wat schade was ontstaan. We hoorden  Anneke & Richard zeggen dat een TV, de internet modem, de router, de (inductie) kookplaat, de telefoon, 1 webcam, de media box en een paar led lampen “geroosterd” waren. De meeste dingen zijn al weer gerepareerd of vervangen, alleen de telefoon doet het nog niet en dat is jammer want nu kunnen we ook niet met ons nieuwe personeel bellen.

Zoals al gemeld zijn we namelijk 11 weken oud en dat betekend dat we over twee weekjes verhuizen mogen. Harvey gaat naar Thea in Houten en dat is vlak bij Utrecht. Ikzelf blijf in Almere en ga bij de familie Wout wonen. Amarula blijft ook in Almere. Hij heeft een aardige mevrouw gevonden namens Melanie en die woont dus in Almere Fleur blijft waarschijnlijk bij Anneke & Richard omdat ze denken dat Fleur later erg mooie baby’s kan krijgen en ze hebben nog geen geschikte fokker gevonden. Savanna blijft uiteraard ook bij Anneke & Richard omdat zij een beetje ziek is.

In de tussentijd zijn we al erg groot. Dat komt doordat we veel eten en ook omdat we erg graag slapen. We hebben bijna een perfect leven. Eten, slapen en spelen en dat dan steeds weer opnieuw.

Jammer genoeg was het niet zulk mooi weer de laatste tijd, dus mochten we niet naar buiten. Alsof we ons tegen laten houden door een paar regendruppels. Maar de deur was veel te zwaar, die konden we niet open schuiven. Gelukkig is het vandaag en morgen wel mooi weer dus mogen we weer buiten spelen. En omdat de zomer voorbij is, vallen de blaadjes weer van de bomen en dus kunnen we op die blaadjes jagen en dat is erg leuk.

Zo, nu moet ik weer gaan, nog een paar blaadjes vangen en daarna naar bed.

 

TukTuk